ޙައްޖާއި ޢުމްރާ


حج ގެ ركن ތައް

  1. إحرامބަނުން (حجއަށްنيةގަތުން).
  2. عرفاتގައި ހުރުން.
  3. طواف الإفاضة ކުރުން.
  4. صفاއާއި مروة އާ ދެމެދު سعى ކުރުން.
  5. ފުރަތަމަ تحللވުން (ބޯބޭލުން ނަވަތަ ކުރުކުރުން).
  6. މީގެތެރެއިން ގިނަކަންތައް ތަރުތީބުން ކުރުން.

حج ގެ ركن އެއް އެޅިއްޖެނަމަ ކަންކުރާނެގޮތް

حج ގެ ركنއެއް އެޅިއްޖެނަމަ، އެރުކުނެއް އަލުން އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއާނުލައިحج صحއެއް ނުވާނެއެވެ.

Hajj Packages